Regulamin domku

Regulamin domku

REGULAMIN DOMKU BURSZTYN z dn. 02.06.2020

 • 1 Rezerwacja i warunki płatności

Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie nie mniejszej niż 30% całości świadczenia przelewem na wskazane konto bankowe. Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować z góry przy dokonywaniu zameldowania. Niewykorzystana zaliczka nie podlega zwrotowi.

Jeżeli okres pobytu zostanie skrócony przez Gościa, to wartość za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

Wszystkie osoby mieszkające w domku muszą wylegitymować się dowodem tożsamości.

 • 2 Stan domku i inwentarz.

Po otrzymaniu kluczy Gość powinien sprawdzić, czy wyposażenie domku jest zgodne z poniższym wykazem oraz czy nie występują żadne uszkodzenia. Wszelkie niezgodności Gość powinien zgłosić Właścicielowi.

Gość zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanego pokoju w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy przed opuszczeniem posiadłości.

W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad społecznych i określonych w niniejszym regulaminie, gospodarz domku jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi.

 • 3 Inne.

Gość zobowiązuje się do:

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 07:00,
 • poniesienia odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia domku lub przedmiotów należących do wyposażenia powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób,
 • utrzymania czystości w pokojach i na terenie obiektu,
 • zamknięcia okien, zgaszenia światła, wyłączenia urządzeń pobierających energię elektryczną, zakręcenia kranów instalacji wodnej przed opuszczeniem pokoju,
 • zamknięcia drzwi na klucz po opuszczeniu pokoju.

Zabrania się:

 • palenia papierosów w domku,
 • odstępowania wynajmowanych lokali osobom trzecim
 • przebywania w pokojach osobom nie zamieszkałym
 • wynoszenia poza obręb domku i przenoszenia z pokoju do pokoju wyposażenia domku.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie w domku oraz uszkodzenie samochodu lub rzeczy należących do Gości.